O projektu

Přejete si bydlet v moderním bytovém domě v zeleni a přesto snadno dostupném z centra města? Přejete si bydlet mimo městský ruch a přesto mít na dosah veškerou občanskou vybavenost? Hledáte místo pro život, domov pro vaše děti, bydlení pro vaše rodiče?

Bytový soubor Rezidence Na Plachtě se nachází v sousedství areálu společnosti Petrof v těsné blízkosti oblíbené hradecké odpočinkové zóny - přírodní památky Na Plachtě. Částečně uzavřený komplex bytových domů s výhledem do chráněného území Na Plachtě vyrůstá na dlouhodobě nevyužívané bývalé skladovací ploše. Všechny budovy, resp. části obytného souboru, jsou koncipovány jako různorodé objekty s odlišným členěním, materiálovým řešením fasád a velkou variabilitou půdorysů a velikostí jednotlivých bytů, umožňující oslovení široké škály individuálních potřeb jejich budoucích majitelů. Celý bytový soubor celkem dvaceti čtyř- až pěti- podlažních bytových domů, od viladomů s devíti byty až po větší bytové domy s až čtyřiceti bytovými jednotkami, vzniká postupně v několika etapách.

Nyní zahajovaná čtvrtá etapa výstavby bytového souboru navazuje na úspěšné první tři etapy projektu - na již dokončené první dvě etapy s celkem 85 byty, které už mají své nové obyvatele, a třetí etapu s celkem 74 byty, které si noví majitelé budou moci převzít v průběhu druhé poloviny roku 2018. V rámci čtvrté etapy vzniknou tři bytové domy. Dva větší bytové domy s celkem 57 byty a a jeden menší bytový dům s jedenácti byty. Parkování je zajištěno částečně na povrchu, na vyhrazených venkovních parkovacích stáních u každého bytového domu, částečně krytým parkováním v hromadných garážích v polozapuštěném suterénu budovy (oba větší bytové domy), nebo v privátních garážích v přízemí (menší bytový dům). Celkem je pro domy čtvrté etapy navrženo 83 parkovacích míst (bez započítání potřebných stání pro návštěvy a invalidy) což umožňuje všem větším bytům 3+kk a 4+kk poskytnout dvě parkovací místa. Stejně jako předešlé tři etapy nabídne i čtvrtá širokou škálu různých půdorysných a velikostních variant bytů od malometrážních bytů 1+kk s výměrou 33m2 až po prostorné byty 4+kk s plochou až 114 m2. I ve čtvrté etapě znovu klademe důraz nejen na kvalitu návrhu a provedení bytů, ale i na další drobné věci, které pokládáme za stejně důležité – provedení společných prostor domů, kvalitní řešení okolí domů, kolárnu v každém domě, místo pro mytí kol u každého domu, nebo zajištění dostatečného počtu parkovacích stání pro každý byt.

FOTOGALERIE PROJEKTU ETAPY VÝSTAVBY PROJEKTU

Byty

Kromě principů, které jsme zohlednili již při navrhování bytů předešlých etap, které se setkaly s pozitivní odezvou nových majitelů, jsme se při návrhu bytů nynější čtvrté etapy snažili naslouchat i novým podnětům, které jsme získali během výstavby a z diskuzí se zájemci o byty předešlých již dokončených etap. Součástí všech bytů je tak i nadále balkón nebo terasa, u největších bytů však nyní plocha teras dosahuje až 70m2. I byty ve zvýšeném přízemí (v domech č. 01 a 02), které nemohou mít běžnou zahrádku, mají místo toho terasy o ploše až 30m2, z velké části zatravněné. U běžných přízemních bytů jsou zahrádky s plochou až 90m2 (jejichž součástí je vždy i zahradní domek). Přízemní byty v domě č. 08 mají samostatný vstup přímo z venkovního prostoru a získávají tak identitu spíše malého rodinného domku. Stejně jako v prvních třech etapách je i ve čtvrté zachována vysoká kvalita standardního provedení bytových jednotek, kterou nový majitelé získají již v ceně bytu. V nabídce plovoucích podlah se objevují nové dekory. Byty v nejvyšších patrech získaly ve standardním provedení možnost volby i dřevěné dýhované podlahy a výšku interiérových dveří 2,1 m. Zůstává rovněž příprava pro exteriérové žaluzie ve všech bytech (kromě oken na severních fasádách), v nejvyšších podlažích domů včetně instalovaných žaluzií. Všechny bytové jednotky se vyznačují promyšlenými půdorysy s pečlivě voleným rozmístěním a orientací hlavních obytných místností i koupelen, komor a šaten. Návrhu velikosti bytů, resp. jednotlivých místností, byla věnována pečlivá pozornost. I čtvrtá etapa bytového komplexu tak nabídne možnost výběru zájemcům o efektivněji rozvržené byty i těm, kteří upřednostňují vzdušně koncipované půdorysy.

3 budovy, 57 bytů

Vysoká kvalita již v základu

Lokalita


Hradec Králové

Hradec Králové je statutárním městem Královehradeckého kraje a je právem pokládán za město s jednou z nejlepších úrovní městského bydlení v rámci celé České republiky, s kvalitním celoměstským urbanistickým řešením, velkým podílem veřejné zeleně v zástavbě města a velmi dobrou dostupností jak osobní, tak hromadnou dopravou. Město těží z atraktivní polohy na soutoku řek Labe a Orlice a blízkosti rozlehlých Hradeckých lesů, rozprostírajících se jihovýchodním směrem od města. Hradec Králové je rovněž známým univerzitním městem, které se pyšní řadou sportovišť a kulturních institucí. Ze všech těchto atributů čerpá i bytový soubor Rezidence Na Plachtě, nacházející se v městské části Malšovice.

Městská část Malšovice

Tato klidná městská čtvrť patří k nejžádanějším rezidenčním částem Hradce Králové s převažující zástavbou rodinnými domy a nízkopodlažními bytovými domy. Na jejím území se nachází jedno z nejoblíbenějších městských nákupních center a kompletní občanská vybavenost včetně školek, škol a řady sportovišť. Na severozápadě je čtvrť přimknutra k centru Hradce Králové, na jihu a jihovýchodě je ohraničena rozsáhlými lesy s lučními a rybničními plochami, tvořícími nejvýznamnější rekreační a volnočasovou zónu celého města s množstvím pěších i cyklistických tras. Přírodní památka Na Plachtě, vyhlášená mezi lety 1998 a 2012 na severozápadním okraji této lesní zóny je zárukou, že přírodní charakter lokality zůstane zachován i do budoucna.


Na samém okraji malšovické zástavby, v přímém sousedství s přírodní památkou Na Plachtě se nachází i bytový areál Na Plachtě, který má ambici stát se nejžádanějším hradeckým bytovým souborem poskytujícím svým obyvatelům komfort kvalitního městského bydlení s benefitem širokých sportovních a rekreačních možnosti v těsném sousedství.
PODROBNÁ MAPA LOKALITYKontakty


Kontaktujte naše pracovníky na bezplatné telefoní lince, pomocí kontakního formuláře nebo nás navštivte v našem prodejním místě v Hradci Králové.

Prodej
REZIDENCE NA PLACHTĚ s.r.o.,
Antonína Petrofa 2101
500 09 Hradec Králové,
T: +420 775 120 383
E: info@rezidencenaplachte.cz
Developer
REZIDENCE NA PLACHTĚ s.r.o.,
Murmanská 1475/4,
100 00 Praha 10
T: +420 272 049 601