O projektu

Přejete si bydlet v moderním bytovém domě v zeleni a přesto snadno dostupném z centra města? Přejete si bydlet mimo městský ruch a přesto mít na dosah veškerou občanskou vybavenost? Hledáte místo pro život, domov pro vaše děti, bydlení pro vaše rodiče?

Bytový soubor Rezidence Na Plachtě se nachází v sousedství areálu společnosti Petrof v těsné blízkosti oblíbené hradecké odpočinkové zóny - přírodní památky Na Plachtě. Částečně uzavřený komplex bytových domů s výhledem do chráněného území Na Plachtě vyroste na dlouhodobě nevyužívané bývalé skladovací ploše. Bytový soubor celkem dvaceti čtyřpodlažních bytových domů od viladomů s devíti byty až po větší bytové domy s třiceti bytovými jednotkami vznikne postupně v několika etapách . Všechny budovy, resp. části obytného souboru, jsou koncipovány jako různorodé objekty s odlišným členěním, materiálovým řešením fasád a velkou variabilitou půdorysů a velikostí jednotlivých bytů, umožňující oslovení široké škály individuálních potřeb jejich budoucích majitelů. V první etapě vznikne ve dvou viladomech s devíti byty a jednom rozsáhlejším objektu s dvaceti devíti bytovými jednotkami celkem čtyřicet sedm bytových jednotek. Ve druhé etapě přibydou další dva objekty – jeden menší viladům s devíti byty a jeden větší objekt s dvaceti devíti bytovými jednotkami, celkem třicet osm bytových jednotek. Obě etapy nabídnou škálu různých půdorysných a velikostních variant bytů od malometrážních 1+kk s výměrou 38m2 až po prostorné 3+kk a 4+kk s plochou až 117 m2.

FOTOGALERIE PROJEKTU ETAPY VÝSTAVBY PROJEKTU

Byty

Součástí všech bytů, kromě nejmenších 1+kk bytů, je balkón nebo terasa. U všech přízemních bytů jsou zahrady s plochou až 160m2, jejichž součástí je i zahradní domek. Parkování je zajištěno v privátních krytých garážích a na vyhrazených venkovních parkovacích stáních u každého bytového domu. Celkem je pro I.etapu navrženo 67 parkovacích míst, pro II. Etapu 54 parkovacích stání, umožňující všem větším bytům 3+kk a 4+kk poskytnout 2 parkovací místa.

Všechny bytové jednotky se vyznačují promyšlenými půdorysy s pečlivě voleným rozmístěním a orientací hlavních obytných místností i koupelen, komor a šaten. Návrhu velikosti bytů, resp. jednotlivých místností, byla věnována pečlivá pozornost. Bytový komplex tak nabídne možnost výběru zájemcům o efektivněji rozvržené byty ale i těm, kteří upřednostňují vzdušně koncipované půdorysy.

3 budovy, poslední volné byty

2 budovy, 38 bytů v prodeji

Vysoká kvalita již v základu

Lokalita


Hradec Králové

Hradec Králové je statutárním městem Královehradeckého kraje a je právem pokládán za město s jednou z nejlepších úrovní městského bydlení v rámci celé České republiky, s kvalitním celoměstským urbanistickým řešením, velkým podílem veřejné zeleně v zástavbě města a velmi dobrou dostupností jak osobní, tak hromadnou dopravou. Město těží z atraktivní polohy na soutoku řek Labe a Orlice a blízkosti rozlehlých Hradeckých lesů, rozprostírajících se jihovýchodním směrem od města. Hradec Králové je rovněž známým univerzitním městem, které se pyšní řadou sportovišť a kulturních institucí. Ze všech těchto atributů čerpá i bytový soubor Rezidence Na Plachtě, nacházející se v městské části Malšovice.

Městská část Malšovice

Tato klidná městská čtvrť patří k nejžádanějším rezidenčním částem Hradce Králové s převažující zástavbou rodinnými domy a nízkopodlažními bytovými domy. Na jejím území se nachází jedno z nejoblíbenějších městských nákupních center a kompletní občanská vybavenost včetně školek, škol a řady sportovišť. Na severozápadě je čtvrť přimknutra k centru Hradce Králové, na jihu a jihovýchodě je ohraničena rozsáhlými lesy s lučními a rybničními plochami, tvořícími nejvýznamnější rekreační a volnočasovou zónu celého města s množstvím pěších i cyklistických tras. Přírodní památka Na Plachtě, vyhlášená mezi lety 1998 a 2012 na severozápadním okraji této lesní zóny je zárukou, že přírodní charakter lokality zůstane zachován i do budoucna.


Na samém okraji malšovické zástavby, v přímém sousedství s přírodní památkou Na Plachtě se nachází i bytový areál Na Plachtě, který má ambici stát se nejžádanějším hradeckým bytovým souborem poskytujícím svým obyvatelům komfort kvalitního městského bydlení s benefitem širokých sportovních a rekreačních možnosti v těsném sousedství.
PODROBNÁ MAPA LOKALITYKontakty


Kontaktujte naše pracovníky na bezplatné telefoní lince, pomocí kontakního formuláře nebo nás navštivte v našem prodejním místě v Hradci Králové.

Prodej
REZIDENCE NA PLACHTĚ s.r.o.,
ulice Na Brně
500 09 Hradec Králové,
T: +420 775 120 383
E: info@rezidencenaplachte.cz
Developer
REZIDENCE NA PLACHTĚ s.r.o.,
Murmanská 1475/4,
100 00 Praha 10
T: +420 272 049 601